Vinodlingsyta: 30 ha
Druvsort: Ugni blanc
Årsförsäljning cognac: 35 000–40 000 flaskorEgendomen Chez Lafont är belägen i det fagraste av landskap halvvägs mellan de bägge stillsamma byarna Saint-Preuil och Bouteville i hjärtat av Grande Champagne. Släktens vinodlarhistoria kan härledas tillbaka till 1805 men det var inte förrän 1976 som den sjunde generationen Bouju, Daniel och hustrun Liliane, bestämde sig för att börja sälja direkt under eget namn. Försäljningen växte efterhand och sedan många år är företaget helt oberoende. Sonen François har arbetat med sina föräldrar sedan 1990 och är i dag den som leder verksamheten. 

P25Den stora huvuddelen av vingårdarna ligger i omedelbar anslutning till gården och längs de omgivande kullarna väster därom. Familjen äger också några enstaka små vingårdar i grannbyn Bouteville. Saint-Preuil med omgivningar tillhör ett priviligierat hörn av Grande Champagne där odlingsförutsättningarna når sin topp vad gäller jordmån och läge. Det kraftigt ondulerande landskapet med sina många kullar möjliggör vingårdar med hög solexponering och god dränering.

Daniel Bouju skiljer sig från andra cognacsproducenter på ett flertal punkter. Redan i vingården, i synnerhet på de tolv hektaren som omger familjegården, ser det annorlunda ut än hos de flesta andra odlare. Lekmannen märker det genom att vinrankorna verkar vara högre uppbundna än i andra vingårdar. Den förhärskande uppbindningstekniken i regionen är den så kallade guyot double, medan Bouju använder sig av de tekniker som kallas cordon haut och arcure haute. Uppbindningsteknikerna valdes ursprungligen av praktiska skäl eftersom det begränsar det manuella beskärningsarbetet under vinterhalvåret. Högre uppbindning minskar också risken för frostskador under kalla vårnätter.

Familjens enda destillationspanna från 1969 har den ovanliga volymen av 18,5 hektoliter. François lyser upp när jag berömmer dess perfekta skick och berättar att det är han själv som putsar den efter varje destillationssäsong. 

Precis som de flesta odlare som destillerar själva i Grande Champagne destillerar François med fällning (avec les lies) för att behålla så många aromer som möjligt inför den långa fatlagringen. Fällningen innehåller inga fasta partiklar, de är bortsorterade, endast partiklar lätta nog att flyta omkring i vätskan, det som kallas lies fines. 

François följer den gamla familjetraditionen i sin fatlagring och använder uteslutande ekfat från Limousin, mestadels av den vanligast förekommande 350-litersstorleken. Han föredrar fat som i sin rostning ligger mellan medelstark och stark och de unga eau-de-vierna inleder sin mognadsprocess i nya, oanvända fat under en något längre tid än hos övriga producenter. Alltifrån 9–10 månader till flera år i fuktiga eller halvtorra lagerkällare med undantag för de unga cognacerna Fines saveurs och den 45-procentiga Premières aromes som enbart lagras i gamla fat. Här ligger också förklaringen till den mörka kulören hos de flesta av Boujus cognacer. Ett annat gemensamt drag är att de alla har en påtagligt rik smak med mycket karaktär. 

P26Sortimentet är klassiskt och lagringstiden lång. Assemblagerna görs av eau-de-vier från ungefär samma år. Familjens VSOP har i genomsnitt lagrats i 10 år, den prisvärda Napoléon i 15 år, de bägge XO i 25 respektive 27 år, Extra i 35 och Très Vieux i 40 år. Den icke-filtrerade och icke-reducerade Réserve Familiale på 42 volymprocent har fatlagrats i hela 80 år. François har även ett litet, exklusivt utbud av årgångscognac från och med årgången 1990.

Att avsmaka cognac från Daniel Boujus sortiment är ett absolut måste för den som vill vidga sina kunskaper i ämnet. Varför inte framför brasan en ruggig vinterkväll?

 

 

Detta är en förkortad version av originaltexten.

Läs det oavkortade producentporträttet i Cognac – kungen av eau-de-vier © Stevali Produktion och Gunnar Svedberg 2014.

 
Informationen på dessa sidor är avsedd för personer äldre än 24 år. Inköp av alkohol är inte möjlig via sajten.

Konsumtion av alkohol kan leda till allvarliga hälsorisker och missbruk. Drick måttfullt.
Fakta om alkohol: www.iq.se

Logoweb


© 2015 Next Stop Cognac. All Rights Reserved.
© Gunnar Svedberg 2015
© Bilder: Samtliga bildrättigheter tillhör Sten-Göran Svedberg där annat inte anges.

Next stop cognac utges av
 Gunnar Svedberg Distilled Wine Events

Please publish modules in offcanvas position.